Arsimi për të gjithë

Anëtar i

Partner me

EAVI.png
Rreth nesh

Shoqata për avancimin e arsimit KONEDU GLOBAL është iniciativë qytetare e cila kontribon drejt…

Programet

Shoqata punon në disa programe të lidhura si përkrahje e arsimit formal. Udhëhiqemi nga qasja inovative gjatë përvetësimit të diturive të reja ...

Ekipi jonë

Ekipi jonë posedon përvojë të madhe në fushën e arsimit, duke filluar prej arsimit parashkollor e deri tek arsimi sipëror.

Kontakt

Mund të na kontaktoni me anë të postës elektorinike, telefonit si dhe personalisht

Projekt
Të mësuarit mund të jetë kënaqësi

MMP-social-media-cove alb-