top of page
Arsimi për të gjithë

Rreth nesh

Shoqata për avancimin e arsimit KONEDU GLOBAL është iniciativë qytetare e cila kontribon drejt realizimit të kushteve më të mira për arsim dhe qasje më të madhe deri tek burimet e ndryshme arsimore për të gjitha palët e interesuara.

Organizata udhëhiqet nga këta parime dhe vlera: pjesëmarrja, mundësi të barabarta, toleranca, partneriteti dhe transparenca si dhe përgjegjësia

Vizioni

Botë e njerëzve të barabartë dhe aktiv të cilët qasjen deri tek burimet e ndryshme arsimore e shfrytëzojnë për zhvillim personal, përmirësim të kualitetit të jetës dhe mirëqenies në shoqëri.

 

Misioni

Qasja deri tek burimet e ndryshme arsimore e nxit dhe lehtëson kyçjen aktive të të gjithë njerëzve në botën bashkëkohore.

 

Qëllimet afatgjate

 • burime arsimore në dispozicion për të gjithë;

 • arsim bashkëkohor, teknologjikisht i avancuar dhe përfshirës;

 • dizajn univerzal për të gjithë; dhe

 • organizatë inovative me kredibilitet dhe aftësi për partneritete.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Evenimentet e rradhës:

Nuk ka evenimente gjatë kësaj periudhe.

bottom of page