top of page
Arsimi për të gjithë

Risi dhe evenimente

Projekt për parandalimin e dhunës ndërmjet bashkëmoshatarëve

Projekti për parandalimin e dhunës ndërmjet bashkëmoshatarëve "Fundi i dhunës fillon me ty", i realizuar nga Shoqata për avancimin e Arsimit KonEdu Global, Shkup dhe pjesërisht i mbështetur nga Ambasada Amerikane në Maqedoni, zyrtarisht filloi punën e saj në shtator 2016.

Në projekt janë të kyçura dy shkolla fillore dhe dy shkolla të mesme në Shkup dhe nga një shkollë fillore dhe një e mesme në Tetovë.

Aktivitetet, në suaza të projektit, do të vazhdojnë deri në qershor të vitit 2017.

Projekt për rritshmërinë e njohurive mediatike për transformim social më efikas

Duke filluar nga muaji Nëntor 2016, Shoqata për avancimin e Arsimit KonEdu Global nga Shkupi do të zbatojë Projektin për rritshmërinë e njohurive mediatike mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup, i zbatuar nga Fondacioni Metamorfozis.

bottom of page