top of page

Образование за сите

Програми

„Образованието е најмоќното оружје кое може да го користите за да го смените светот“. Нелсон Мандела

Образовен софтвер

Избор на соодветна образовна апликација која ќе се интегрира во наставната програма е процес кој бара да се исполнети многу предуслови. Локализацијата и адапцијата на постоечките образовни апликации одзема доста време и чини безмалку колку и развој на нова апликација.

Ние во КонЕду ГЛОБАЛ сме посветени на развој на образовен софтвер кој ќе соодветствува на целите на наставните програми и е на јазиците на кои се изведува наставата во Република Македонија.

Универзален дизајн

Дизајнирање на било каков производ вклучува многу фактори: естетика, осмислување, индустриски стандарди, запазување на еколошки стандарди и цена на чинење. Најчесто, дизајнерите се фокусирани на просечниот корисник.

За разлика од стандардниот дизајн, универзалниот дизајн е осмислен да биде од полза за сите корисници и затоа КонЕду ГЛОБАЛ во сите свои активности го користи и промовира универзалниот дизајн.

 

Превенција на врсничко насилство

Подигање на свеста и превенцијата на врсничкото насилство кај младите е дел од програмата на КонЕду ГЛОБАЛ. Вклучува два аспекти на делување: работа со наставници и родители и работа со ученици.

Целта е да се изгради сигурна средина и позитивна клима во училиштата која ја зајкнува социјалната интеракција и инклузивност.

Едукативни роботи

Едукативните роботи стануваат се попоуларна образовна алатка во основното и средното образование како и во младинските летни кампови поради зголеменитот интерес кај младите за програмирање, вештачка интелегенција и роботика.

Во КонЕду ГЛОБАЛ се развиваат образовни активности и модули за обука со примена на едукативните роботи.

bottom of page