top of page

Образование за сите

Нашиот тим

Тајната на нашиот успех е во комбинацијата на младоста и искуството ...

Основачите на КОНЕДУ ГЛОБАЛ:

  • Олга Самарџиќ Јанкова

  • Петар Николоски

  • Реџеп Алили

  • Мирослава Николоска и 

  • Слободанка Величкова 

се дел од професионалниот тим на здружението со големо искуство на полето на образованието.

Нивното знаење е основа во осмислувањето, креирањето и спроведувањето на сите активности. 

Останатите членови на тимот:

  • Александра Таневска 

  • Томислав Митревски и

  • Емилија Тодоровска

со својот ентузијазам и креативност го надополнуваат искуството на основачите и придонесуваат образовните програми на здружението да бидат поблиски до младата популација. 

 Ако сакате да бидете дел од тимот контактирајте не на  contact@konedu.org   

bottom of page