top of page

Во секоја мисија, ќе ви биде претставена објава на некоја социјална мрежа што може да биде целосно вистинита, целосно лажна или некаде помеѓу. За да дознаете, кликнете на различните делови на страницата каде што гледате лупа. Откако ќе ги видите сите индиции, избирате колку она што е објавено е е веродостојно сметате дека е и како да одговорите на тоа.

Бидејќи проверката на фактите не треба да биде површна, секое сценарио е дизајнирано да се игра за околу 15 минути.

Секоја мисија одговара на една од темите за проверка на реалноста:

Мисија 1: Вести што ги користиме
Мисија 1: Вести што ги користиме
Мисија 1: Вести што ги користиме
Мисија 1: Вести што ги користиме
bottom of page