top of page
Arsimi për të gjithë
Sekreti i suksesit tonë është kombinimi i rinisë dhe eksperiencës ...

Ekipi jonë

Themeluesit e KONEDU GLOBAL:

  • Оllga Samarxhiq Jankova

  • Petar Nikolloski

  • Rexhep Alili

  • Mirosllava Nikolloska dhe 

  • Sllobodanka Veliçkova 

janë pjesë e ekipit professional të organizatës me përvojë të madhe në fushën e arsimit.

Dituria e tyre është bazë në hartimin, krijimin dhe zbatimin e të gjitha aktiviteteve. 

Anëtarët tjetrë të ekipit:

  • Aleksandra Tanevska

  • Tomisllav Mitrevski dhe

  • Emilija Todorovska

me entuziazmin dhe kreativitetin e tyre e plotësojnë eksperiencën e themeluesve dhe kontribojnë që programet arsimore të organizatës të jenë më të afërta deri tek popullata e re. 

 If you want to become part of our team contact us on  contact@konedu.org   

Nëse dëshironi të jeni pjesë e ekipit na kontaktoni në contact@konedu.org   

bottom of page