top of page

Образовни апликации

За да се инсталира апликацијата треба да симне на телефон или таблет со Андроид. Кога ќе се симне (најчесто во Downloads) треба да се кликне на иконата и да се овозможи инсталирање од Unknown Sources. Најчесто прашува дали да продолжи со инсталација иако не е позната апликацијата, но ако не дозволува постапката е следна:

 Се оди во  "Settings > Applications" и се чекира кај "Unknown Sources". Или кај поновите верзи на Андроид: "Settings > Security" или "Settings > Security & Screen Lock" и се чекира кај "Unknown Sources"  по што се потврдува со "Confirm".

bottom of page