Образовни апликации

За да се инсталира апликацијата треба да симне на телефон или таблет со Андроид. Кога ќе се симне (најчесто во Downloads) треба да се кликне на иконата и да се овозможи инсталирање од Unknown Sources. Најчесто прашува дали да продолжи со инсталација иако не е позната апликацијата, но ако не дозволува постапката е следна:

 Се оди во  "Settings > Applications" и се чекира кај "Unknown Sources". Или кај поновите верзи на Андроид: "Settings > Security" или "Settings > Security & Screen Lock" и се чекира кај "Unknown Sources"  по што се потврдува со "Confirm".